Regulamin Karty Stałego Klienta (KSK)
Sanatorium Uzdrowiskowe „Wrzos”  Ciechocinek

 1. Niniejszy Regulamin Karty Stałego Klienta (KSK), zwany dalej „Regulaminem KSK”, określa zasady przyznawania i użytkowania KSK.
 2. Regulamin oraz KSK obowiązują od 08 stycznia 2014 roku.
 3. Warunkiem otrzymania KSK jest dwukrotny, pełnopłatny, 14-dniowy pobyt w okresie 3 lat następujących bezpośrednio po sobie.
 4. Do otrzymania KSK w pierwszej edycji uprawniona jest każda pełnoletnia osoba fizyczna, która począwszy od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2013 przebywała w Sanatorium Uzdrowiskowym „Wrzos” w Ciechocinku na zasadach pełnej odpłatności minimum 2 razy po 14 dni i korzystała z pełnego pakietu usług (tj. z zakwaterowania, wyżywienia i zabiegów). W kolejnych edycjach nowe KSK otrzymają osoby, które były naszymi klientami 2 razy w ciągu ostatnich 3 lat - 2014 - 2016 itd.
 5. Klient, który otrzymał KSK, jest zarejestrowany na liście stałych klientów Sanatorium „Wrzos”, a w chwili pierwszego użycia karty zostanie nadany mu nr identyfikacyjny.
 6. Jedyną osobą uprawnioną do posługiwania się KSK jest Klient, który otrzymał KSK z Sanatorium Uzdrowiskowego „Wrzos”.
 7. Klient akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie z chwilą podpisania karty. Regulamin KSK znajduje się na stronie internetowej: www.sanatorium-wrzos.ciechocinek.pl.
 8. KSK nie jest karta płatniczą, bankomatową ani kredytową.
 9. W przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia KSK, Klient powinien zgłosić się do Sanatorium Uzdrowiskowego „Wrzos” w celu ponownego wystawienia karty. Zagubiona lub zniszczona KSK traci ważność.
 10. Karta jest własnością Sanatorium, które ma prawo ją unieważnić w momencie, gdy posiadacz udostępnia Kartę osobom trzecim. Unieważnienie karty może nastąpić także z powodów wynikających z polityki firmy.
 11. Posiadacz KSK ma prawo do korzystania z ulg, specjalnych promocji i bonusów proponowanych przez Sanatorium Uzdrowiskowe „Wrzos” wielokrotnie w ciągu całego roku kalendarzowego, jeżeli pobyt jest pobytem pełnopłatnym, a klient korzysta z pełnego pakietu usług (tj. z wyżywienia, zakwaterowania i zabiegów). Szczegółowy zakres ulg, promocji i bonusów ustalany jest na jeden rok kalendarzowy i podawany do wiadomości w formie załącznika nr 1 do regulaminu.
 12. Posiadacz KSK ma prawo wyboru upustu lub promocji, jeśli jednorazowe promocje i upusty stosowane przez Sanatorium „Wrzos” dla wszystkich klientów są korzystniejsze, niż te wynikające z KSK.
 13. Upusty i promocje przewidziane dla wszystkich klientów nie sumują się z uprawnieniami wynikającymi z KSK.

Załącznik nr 1 do Karty Stałego Klienta - obowiązuje od 2016 roku

 1. Upust 5% od ceny obowiązującej za turnus oraz 1 zabieg dodatkowy.
  lub
 2. Dwa dodatkowe zabiegi dziennie wg wskazań lekarza bez 5% upustu.