Dla Kuracjuszy

Pobyty pełnopłatne

 1. Rezerwacji można dokonać: osobiście, telefonicznie lub elektronicznie na dowolnie wybrany turnus.
 2. Po dokonaniu rezerwacji pacjent otrzymuje pisemne potwierdzenie wraz z podanym nr konta, na które należy wpłacić zaliczkę.
 3. Potwierdzenie, zgodnie z życzeniem pacjenta, może być wysłane pocztą lub elektronicznie.
 4. Wpłacenie zaliczki jest jednoznaczne z akceptacją warunków rezerwacji zawartych w pisemnym potwierdzeniu.
 5. W przypadku rozbieżności między rezerwacją a pisemnym potwierdzeniem – należy skontaktować się z pracownikiem recepcji.

PFRON Turnusy rehabilitacyjne częściowo finansowane

 1. Rezerwacji na turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem można dokonać osobiście telefonicznie lub elektronicznie na dowolnie wybrany turnus – po otrzymaniu decyzji o przyznanym dofinansowaniu.
 2. Sanatorium „Wrzos” realizuje dofinansowania dla osób z następującymi schorzeniami: narząd ruchu, schorzenia górnych dróg oddechowych, schorzenia reumatyczne, schorzenia neurologiczne oraz schorzenia układu krążenia. Realizujemy także dofinansowania dla kobiet po mastektomii.
 3. Dla pacjentów korzystających z dofinansowania PFRON obowiązkowe jest przywiezienie ze sobą informacji o stanie zdrowia.
 4. Po dokonaniu rezerwacji pacjent otrzymuje pisemne potwierdzenie wraz z podanym nr konta, na które należy wpłacić zaliczkę.
 5. Potwierdzenie, zgodnie z życzeniem pacjenta, może być wysłane pocztą lub elektronicznie.
 6. Wpłacenie zaliczki jest jednoznaczne z akceptacją warunków rezerwacji zawartych w pisemnym potwierdzeniu.
 7. W przypadku rozbieżności między rezerwacją a pisemnym potwierdzeniem – należy skontaktować się z pracownikiem recepcji.

NFZ Turnusy sanatoryjne 21-dniowe

 1. Sanatorium „Wrzos” nie dokonuje wcześniejszej rezerwacji miejsc dla pacjentów kierowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wyjątek stanowią pacjenci poruszający się na wózkach inwalidzkich lub z poważnymi schorzeniami narządu ruchu.
 2. Kwaterowanie pacjentów odbywa się w recepcji, wg kolejności przybycia.
 3. Małżeństwa kwaterowane są zawsze w pokojach 2-os. Jeśli małżonkowie mają inne nazwiska – należy to wcześniej zgłosić w Sanatorium.
 4. Sanatorium „Wrzos” dysponuje pokojami 1, 2 i 3-os. z czego 95% miejsc znajduje się w pok. 2-os. Wszystkie pokoje posiadają pełen węzeł sanitarny oraz są wyposażone w telewizor, radio i telefon.
 5. Pacjenci skierowani do Sanatorium „Wrzos” wnoszą częściową opłatę za zakwaterowanie i wyżywienie, w wysokości ustalonej przez NFZ. Wykaz dopłat znajduje się na skierowaniu. Ponadto w uzdrowisku obowiązuje opłata klimatyczna 6 zł - za każdy dzień pobytu. Z opłaty klimatycznej zwolnione są wyłącznie osoby niewidome i ich opiekunowie. Należności z tytułu opłaty klimatycznej nie stanowią własności Sanatorium i pobierane są z upoważnienia i na rzecz Gminy Ciechocinek. Wszelkich opłat należy dokonać w ciągu pierwszych 3 dni pobytu w sanatorium.
 6. Każda osoba skierowana na turnus ma obowiązek przywieźć ze sobą dokumenty, które otrzymała z NFZ. Jest to warunek konieczny aby pacjent mógł być przyjęty do sanatorium.
 7. Pacjentów skierowanych przez NFZ przyjmujemy wyłącznie w dniu rozpoczęcia turnusu.
 8. Pierwszym świadczeniem w dniu przyjazdu jest obiad a ostatnim - śniadanie w dniu wyjazdu. Pokój należy opuścić do godz. 12.00 w dniu wyjazdu.
 9. Turnus sanatoryjny trwa 22 dni; rozliczamy 21 dób.
 10. Dyrekcja Sanatorium „Wrzos” nie wyraża zgody na skracanie pobytu z powodów innych niż przeciwwskazania medyczne.
 11. Ze względu na długi czas oczekiwania na skierowanie – stan zdrowia pacjenta od chwili złożenia wniosku do momentu otrzymania skierowania - może ulec radykalnej zmianie. W związku z powyższym informujemy, że w nielicznych przypadkach może zaistnieć konieczność dyskwalifikacji. Szczegółowe informacje dotyczące wskazań i przeciwwskazań do leczenia sanatoryjnego znajdują się na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Sanatorium Uzdrowiskowe „Wrzos” Sp. z o.o.

87-720 Ciechocinek
ul. Leśna 2

tel. kom.: 600 902 044
tel: 54 283 32 21

e-mail: sanatorium-wrzos@ciechocinek.pl

Nr konta: 61 1020 5200 0000 4102 0026 1289

Masz pytanie? Chcesz zarezerwować pobyt? Napisz do nas

Termin

od 
do